τηλ:

+306947941052

Βιογραφικο Σημειωμα

Προσωπικές πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο Σταυρόπουλος Πέτρος
Διεύθυνση Κατερίνης β2 , ΤΚ 26223, πατρα, ελλαδα
Τηλέφωνο Σταθερό: 2610431897, Κινητό: 6947941052
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο pestavr@gmail.com
Ημερομηνία Γέννησης 27 Απριλίου 1978
Εκπαίδευση
Ημερομηνίες Από 1-10- 1998 έως 8-3-2003
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Τμήμα Πληροφορικής  του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Τίτλος Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επίπεδο κατάρτισης Αποφοίτηση με «Λίαν Καλώς» (6.54)
Πτυχιακή Εργασία Ψηφιακό Μουσείο- Εφαρμογή online επεξεργασίας εικόνας με java applet.
Ημερομηνίες Από 21-10- 2006 έως  2-11-2009
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση ΔΜΠΣ Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

Πανεπιστημίου Πάτρας

Τίτλος Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας
Επίπεδο κατάρτισης Αποφοίτηση με «Λίαν Καλώς» (8,13)
Πτυχιακή Εργασία PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου – Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων
Ημερομηνίες Από 1-10- 2011 έως  25-9-2016
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση ΜΠΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Τίτλος Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
Επίπεδο κατάρτισης Αποφοίτηση με “Λίαν Καλώς” (8,33)
Πτυχιακή Εργασία  Αξιολόγηση του Θεσμού της Πρακτικής Άσκησης των Δημοσίων ΙΕΚ στον τομέα της απασχολησιμότητας. Η περίπτωση του ΔΙΕΚ Πάτρας.
 Ημερομηνίες Από 1-02- 2014 έως  σήμερα
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Πανεπιστήμιο Πατρών
 Τίτλος Τμήμα Οικονομικών Σπουδών
 Επίπεδο κατάρτισης Σε εξέλιξη (4ο έτος)
Πτυχιακή Εργασία
Επαγγελματική Πείρα
Ημερομηνίες Από 28-2-2005 έως   30-6-2006
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη 1ο ΤΕΕ Αμαλιάδας
Απασχόληση ή θέση που κατείχα Μόνιμος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικός στα μαθήματα της Πληροφορικής
Ημερομηνίες Από 1-9-2006 έως   30-8-2010
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΑΙΓΙΟΥ
Απασχόληση ή θέση που κατείχα ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος- Τμήματος Πληροφορικής

Εργασίες: Μισθοδοσία Εκπαιδευτών, Αποκατάσταση τιμολογίων, σύνταξη προϋπολογισμού, βεβαιώσεις αποδοχών, πρακτική άσκηση αποφοίτων ΙΕΚ- Συντήρηση Εργαστηρίων- Επιβλεψη- Συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Ημερομηνίες Από 1-9-2010 έως   31-08-2011
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΠΑΤΡΑΣ
Απασχόληση ή θέση που κατείχα ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Τμήμα Πληροφορικής- Πρακτική Άσκηση

Μηχανογραφική Υποστήριξη της γραμματείας και των εργαστηρίων, Πρακτική Άσκηση αποφοίτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ , Υποτροφίες, , Κατάρτιση, Κατασκευή και Συντήρηση Ιστότοπου ΙΕΚ Πάτρας

Ημερομηνίες Από 1-9-2011 έως Σήμερα
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας- 8ο ΔΣ Πάτρας- ΓΕΛ Διακοπτού- Γυμνάσιο Ακράτας- ΓΕΛ και Γυμνάσιο Βαρθολομιού
Απασχόληση ή θέση που κατείχα Μόνιμος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Διδασκαλια Στην Μη Τυπικη Εκπαιδευση
Ημερομηνίες Από 16-2-2004 έως 14-2-2011
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΑΙΓΙΟΥ
Απασχόληση ή θέση που κατείχα ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Συν. Ώρες: 454)
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Διδασκαλία των μαθημάτων

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (Ε)

Σύγχρονα Παραθυρικά Συστήματα (Ε),

Γλώσσα Προγραμματισμού C & C++ (Ε),

Ανάπτυξη Κατανεμημένων Δικτυακών Εφαρμογών σε Περιβάλλον ORACLE (Ε), Προχωρημένες Τεχνικές Προγραμματισμού στο Διαδίκτυο (Ε),

Γλώσσα Προγραμματισμού PHP

Χρήση Η/Υ

Ημερομηνίες Από 4-10-2004 έως 30-6-2010
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη 2ο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΠΑΤΡΑΣ
Απασχόληση ή θέση που κατείχα ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Συν. 231 ώρες)
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Διδασκαλία των μαθημάτων:

Λειτουργικά Συστήματα Ι (Ε),

Γλώσσα Προγραμματισμού IV (Java) (E)

Γλώσσα Προγραμματισμού V (C++) (Ε)

Προγραμματιστικά Εργαλεία στο Διαδίκτυο (PHP)

Ημερομηνίες Από 16-2-2005 έως 30-6-2015
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) ΠΑΤΡΑΣ
Απασχόληση ή θέση που κατείχα ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Συν. 704 ώρες)
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Διδασκαλία των μαθημάτων:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο( Θ+ Ε)

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++

Βάσεις Δεδομένων (MySQL, Access)

Τεχνολογία Λογισμικού (Θ)

Γλώσσα Προγραμματισμού (PHP) (Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (Θ+Ε)

Εισαγωγή στην Πληροφορική (Ε)

Σχεδιασμός- Ανάπτυξη Ιστοσελίδων (CSS, WordPress, Joomla)

Ημερομηνίες Από 18-01-2006 έως 12-02-2007
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. Πρόγραμμα ΗΡΩΝ Ν.ΕΠ.ΕΚ.Ε. Αχαΐας
Απασχόληση ή θέση που κατείχα ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Εκπαιδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες (140 ώρες)
Σεμινάρια- Επιμορφώσεις
Ημερομηνίες Από 18/2/2014 έως 1/4/2014
Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης (ILLE) Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Αθηνών και εξειδικευμένοι καθηγητές/ εκπαιδευτές του διεθνούς δικτύου DBTechNet και του Ευρωπαΐκού Προγράμματος DBTech VET (EU LLP, Transfer of Innovation)
Διάρκεια 6 ωριαίες συνεδρίες/ webinars
Θέμα DBTech VET SQL Transactions
Ημερομηνίες Από 13/3/2014 έως 14/3/2014
Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση ΠΕΚΑΠ Αχαΐας και Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 κ. Μπιρμπας Θεοδωρος
Διάρκεια 10 ώρες
Θέμα Ανοικτά Περιβάλλοντα Ρομποτικής
Ημερομηνίες Από 18/03/2014 έως 19/03/2014
Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση ΠΕΚΑΠ Αχαΐας και Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19 κ. Μπιρμπας Θεοδωρος
Διάρκεια 10 ώρες
Θέμα Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική με τα LegoMindstorms
Ημερομηνίες Από 17/02/2016 έως 18/05/2016
Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Oracle Academy
Διάρκεια 30 ώρες
Θέμα Java Fundamentals
Ημερομηνίες Από 8/03/2017 έως 26/04/2017
Επωνυμία και είδος οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Oracle Academy
Διάρκεια 30 ώρες
Θέμα Java Programming
Υποδειγματικές Διδασκαλίες
Θέμα Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της αισθητικής εμπειρίας με θέμα τον ρατσισμό
Ημερομηνία 6/05/2015
Διάρκεια 2 ώρες
Εκπαιδευτική Ρομποτική
Διαγωνισμός Περιφερειακός Προκριματικός Διαγωνισμός Δυτ. Ελλάδας
Ημερομηνία Πάτρα, 05/03/2017
Θέμα Η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Ομάδα 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας (Tech-bots)
Ρόλος Προπονητής

 

Διαγωνισμός Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Ημερομηνία Αθήνα, 18/03/2017
Θέμα Η πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Ομάδα 3ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας (Tech-bots)
Ρόλος Προπονητής
Live Sites Portfolio
Site Περιγραφή Τεχνολογίες
epsachaias.gr

 

Επίσημο Site για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας με στατιστικά στοιχεία για κάθε αναμέτρηση. Σύνδεση με web εφαρμογή διαχείρισης πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, με όλες τις απαραίτητες λειτουργίες διαχείρισης για ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου PHP, MySQL, JQuery, Javascript, WordPress, JChart, JCanvas, HTML5,CSS3
epslarissas.gr Επίσημο Site για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ν. Λάρισας με στατιστικά στοιχεία για κάθε αναμέτρηση. Σύνδεση με web εφαρμογή διαχείρισης πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, με όλες τις απαραίτητες λειτουργίες διαχείρισης για ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου PHP, MySQL, JQuery, Javascript, WordPress, JChart, JCanvas, HTML5, CSS3
eps-ilias.gr Επίσημο Site για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλείας με στατιστικά στοιχεία για κάθε αναμέτρηση. Σύνδεση με web εφαρμογή διαχείρισης πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, με όλες τις απαραίτητες λειτουργίες διαχείρισης για ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου PHP, MySQL, JQuery, Javascript, WordPress, JChart, JCanvas, HTML5, CSS3
epsvοiotias,gr Επίσημο Site για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Βοιωτίας με στατιστικά στοιχεία για κάθε αναμέτρηση. Σύνδεση με web εφαρμογή διαχείρισης πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, με όλες τις απαραίτητες λειτουργίες διαχείρισης για ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου PHP, MySQL, JQuery, Javascript, WordPress, JChart, JCanvas, HTML5, CSS3
iek-patras.ach.sch.gr Επίσημο Site του ΙΕΚ Πάτρας (WordPress) WordPress
goldenfarm.gr Site για το δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων Goldenfarm (Διακάκης Εμ.) με στατιστικά στοιχεία για τις τιμές προϊότων, γραφήματα και ιστορικό πωλήσεων WordPress, MySQL, PHP, JChart
idesignit.gr Portfolio Site για το γραφιστικό γραφείο idesignit Μουρτά Δέσποινα, WordPress
2designjewellery.com Ηλεκτρονικό Κατάστημα πώλησης κοσμημάτων WordPress, Woocommerce
wood-made.com Site για τη βιοτεχνία κατασκευής επίπλων Woodmade Αφοι Βελέντζα WordPress
lyk-diakopt.ach.sch.gr Επίσημο Site του Λυκείου ΔΙακοπτού WordPress
lyk-varth.ilei.sch.gr Επίσημο Site του Λυκείου Βαρθολομιού WordPress
gym-varth.ilei.sch.gr Επίσημο Site του Γυμνασίου Βαρθολομιού WordPress
Ατομικές Δεξιότητες και Ικανότητες
Μητρική γλώσσα Ελληνικα
Άλλες γλώσσες
ΚΑΤΑΝΟΩ ΜΙΛΑΩ ΓΡΑΦΩ
ακουω διαβαζω
αγγλικα Αυτάρκης χρηστησ (C1) Αυτάρκης χρηστησ (C1) Ανεξάρτητος χρηστησ (B2) Ανεξάρτητος χρηστησ (B2)
Ειδικές Γνώσεις στην Πληροφορική
data bases Mysql: Άριστα

MySql Workbench (design & develop): Πολύ καλή

programming languages PHP: Άριστα

Javascript: Άριστα

Jquery: Πολύ καλά

Java: Καλά

C/C++: Καλά

Matlab: Καλά

Labview:   Μέτρια

markup languages HTML 5 : Άριστα

CSS: Άριστα

XML: Μέτρια

os windows: Άριστα

macOS: Άριστα

Linux: Καλά

CMS WordPress: Άριστα

Joomla: Μέτρια

office applications ECDL EXPERT
Επιστημονικα Ενδιαφεροντα

.

Βάσεις Δεδομένων, Προγραμματισμός Στο Διαδικτυο, Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Οικονομική Επιστήμη