Πληροφορική

Διαθεματική Προσέγγιση διδασκαλίας Ιστορίας- ΤΠΕ μέσα από την Φυσική Αγωγή

Συνεργαζόμενοι Εκπαιδευτικοί Σταυρόπουλος Πέτρος (ΠΕ86) και Κατσικαδέλης Μιχαήλ Στόχος Δράσης Στόχος η βιωματική μάθηση των μαθητών στο αντικείμενο της ιστορίας, αλλά και της ασφάλειας στο διαδίκτυο, μέσα από παιχνίδι και φυσική δραστηριότητα Περιγραφή Η διαθεματική αυτή δραστηριότητα υλοποιήθηκε σε δύο… Περισσότερα »Διαθεματική Προσέγγιση διδασκαλίας Ιστορίας- ΤΠΕ μέσα από την Φυσική Αγωγή