Ηλεκτρονική Τάξη Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών

E-Class του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών

Τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί:

Open e-Class

Δείτε το εδώ:

https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/eclass/