Πληροφορική και Εκπαιδευτική Ρομποτική

Υλικό και Δραστηριόττες

Δημοτικό Σχολείο

Βρείτε δραστηριότητες για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου για το μάθημα των ΤΠΕ

Γυμνάσιο

Δραστηριότητες για το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής τόσο για το Δημοτικό σχολείο όσο και για το Γυμνάσιο

δραστηριοτητεσ

Δημοτικό Σχολείο

Τάξεις Α και Β

Lorem ipsum dolor amet hammock gluten-free organic.

Τάξεις Γ και Δ

Lorem ipsum dolor amet hammock gluten-free organic.

Τάξεις Ε και Στ

Lorem ipsum dolor amet hammock gluten-free organic.